Kvalitednik je Empatikov tedenski beležnik. Je projekt, v katerega smo vložili čas in trud, saj smo želeli ustvariti nekaj, kar bi na dnevni ravni, z malimi dejanji, boljšalo kvaliteto življenja. V njem najdete tedenski pregled za vzpostavljanje navad in kratke dnevne aktivnosti, ki vam bodo pomagale vzpostavljati boljši stik sami s sabo.

Vsak teden bomo Kvalitednik nadgrajevali tako, da mu bomo dodajali nove priloge. Pri ustvarjanju prilog vas bomo vključevali v proces generiranja idej, saj želimo, da je Kvalitednik naše skupno delo! Narejen je tako, da si ga lahko vsak posameznik personalizira, z uporabo pa začnete, ko sami želite.

Ste pripravljeni, da začnete boljšati kvaliteto življenja z majhnimi koraki na vsakdanji ravni?
Brezplačno si ga lahko naložite na povezavi Kvalitednik.

Želimo vam prijetno pot do kvalitetnejšega življenja!